Om oss:

Hallarvik gård eies og drives av Marita og Trond Liljebakk. Gården ligger nydelig til, på Kongsbakk i Skjomen, ved foten av Kongsbakktinden og med fjæra og fjorden som nærmeste nabo. Gården drives som et tradisjonelt familiebruk der Trond har hovedansvaret. I dag består gårdsdriften av oppdrett av kjøttfe og ammekyr. Vi har også noen smådyr som trenger stell og kos. 


Mai 2021 ble gården første gang godkjen Inn på tunet- gård, og regodkjent i2023. En Inn på tunet (IPT) - godkjenning forteller at gården kan gi tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel, og aktivitetene er knyttet til gården vår, livet og arbeidet her. Det er Marita som har ansvaret for IPT- tjenestene. Hun er utdannet lærer, og kan nå få  brukt den kompetansen hjemme på gården. 


  


Tilbud og Tjenester

Gårdstreff: Hver torsdag arrangerer vi gårdstreff fra klokken 10 til 14, 11. og 18. januar. 

Alternativ skoledag: Mulighet for kommunale og private skoler å kjøpe tjenesten.

Sommer sammen: Vi har søkt om midler for å arrangere sommerferieaktivitet sommeren 2024. Vi får svar i mai, og venter spent.